TH     |     EN 

นโยบายส่วนบุคคลบทนำ


นโยบายส่วนบุคคลนี้ (นโยบายส่วนบุคคล) ได้อธิบายการใช้นโยบายส่วนบุคคล และลูกค้าใหม่ที่ลงทะเบียนเข้าใช้เว็บไซค์นี้ กรุณาอ่านนโยบายส่วนบุคคลนี้โดยละเอียด และสามารถทำการทบทวนรายงานสรุปการเปลี่ยนแปลงได้ทุกเมื่อ ทว่าหากมีการเปลี่ยนแปลง ทางเราจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงนั้นให้ท่านทราบและการเปลี่ยนแปลงจะเริ่มต้นมีผลต่อกิจกรรมและเนื้อหาข้อมูลที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต โดยไม่มีผลย้อนหลัง ดังนั้นควรตรวจดูนโยบายส่วนบุคคลนี้เป็นประจำเมื่อไรก็ตามที่แวะมาที่เว็บไซค์เพื่อให้ท่านได้เข้าใจอย่างชัดเจนถึงข้อมูลและแนวทางการปฏิบัติล่าสุดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของคุณที่มอบให้กับทางเรา หากท่านไม่เห็นด้วยในข้อปฏิบัติของเรา กรุณาอย่าลงทะเบียน หรือลงชื่อเข้าใช้บริการ ถ้ามีข้อสงสัยกรุณาติดต่อกับ allthaicoupons.com

หมายเหตุ : นโยบายส่วนบุคคลที่กำหนดขึ้นนี้ใช้สำหรับเว็บไซค์นี้เท่านั้น หากท่านทำการเชื่อมต่อหรือลิงค์ไปยังเว็บไซด์อื่นใด กรุณาตรวจสอบนโยบายส่วนบุคคลของเว็บไซค์ที่ท่านแวะไปเยี่ยมชมเหล่านั้นด้วยการเก็บรวบรวมการใช้นโยบายส่วนบุคคล


  เมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซค์ www.allthaicoupons.com ,เราจำเป็นจะต้องขอข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ เพศ อายุ และอื่นๆรวมทั้งอีเมลล์ ข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านี้ใช้เพื่อลงทะเบียนกับเว็บไซค์ของและเพื่อติดต่อท่าน และเพื่อส่งข่าวสารแจ้งข้อมูลใหม่ๆทางอีเมลล์ ทาง Allthaicoupons.comจะใช้ข้อมูลต่างๆ เหล่านี้เพื่อทำการให้บริการกับท่านให้เป็นไปอย่างราบรื่น ทั้งนี้ ถ้าท่านไม่ต้องการรับข่าวสารใหม่ๆทางอีเมล์ ท่านสามารถยกเลิกความต้องการได้ทุกเวลา

เราจะทำการเก็บข้อมูลบางอย่างที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลเฉพาะถึงตัวตนของท่าน อาทิเช่น ระบบปฏิบัติการที่ท่านใช้ โปรแกรมเว็บเบราเซอร์ที่ใช้ และหมายเลข IP ข้อมูลต่างๆ เหล่านี้จะถูกนำไปใช้วิเคราะห์เพื่อพัฒนาบริการของเราให้สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น ซึ่งเราอาจจะใช้ข้อมูลดังกล่าวในการตรวจเช็คปัญหาบนเซิร์ฟเวอร์ของเราและ ควบคุมระบบบนเว็บไซด์ของเราด้วยการเปิดเผยนโยบายส่วนบุคคล


  Allthaicoupons.com จะไม่ทำการเปิดเผยหรือขายนโยบายส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอก เพื่อวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้โดยอิสระ นอกจากนี้ Allthaicoupons.com จะไม่เปิดเผยนโยบายส่วนบุคคลของท่านให้แก่ องค์กร อื่นใด เว้นแต่

1.การเปิดเผยข้อมูลเป็นไปตามที่กฏหมายอนุญาต หรือเป็นไปตามที่กฏหมายบังคับ ตัวอย่างเช่น Allthaicoupons.com อาจได้รับการขอให้ทำการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าฃอง Allthaicoupons.com ตามคำสั่งศาล หรือตามหมายศาล นอกจากนี้ Allthaicoupons.com อาจได้รับการร้องขอให้ทำการเปิดเผยข้อมูลของลูกค้า แก่องค์กร ผู้มีอำนาจของรัฐซึ่งกฏหมายได้ให้อำนาจไว้

2. Allthaicoupons.com อาจเปิดเผยนโยบายส่วนบุคคลเพื่อเป็นการป้องกันตัวเองจากความรับผิดชอบ เพื่อปฏิบัติตามหมายศาล ตามกระบวนการยุติธรรม ตามคำร้องขอจากเจ้าหน้าที่ผู้รักษากฏหมาย หรือตามความจำเป็นอื่นๆ เพื่อให้สอดคล้องกับกฏหมายบังคับใช้ รวมถึงเปิดเผยนโยบายส่วนบุคคลให้แก่ผู้ซื้อในเรื่องที่เกี่ยวกับยอดขาย การมอบหมายหน้าที่และการโอนถ่ายอื่นๆ ของส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของธุรกิจหรือบริษัทของเรา นอกจากนี้ Allthaicoupons.com ยังอาจจะเปิดเผยนโยบายส่วนบุคคลเพื่อเป็นการบังคับใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการบริหารของเรา หรือเพื่อปกป้องสิทธิทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของ Allthaicoupons.com ผู้ใช้และผู้อื่น

หมายเหตุ : ในสถานการณ์ที่ได้อธิบายไว้แล้วข้างต้น นโยบายส่วนบุคคลจะถูกคุ้มครองโดยกฏหมายของไทยความปลอดภัยของข้อมูล


  ข้อมูลส่วนตัวของท่านที่เราทำการเก็บรักษาไว้นั้นได้มีการเก็บรักษาไว้อย่างปลอดภัย ข้อมูลส่วนตัวของท่านจะมีเพียงพนักงานในบริษัทของเราที่ได้รับอนุญาต ตัวแทนของเราหรือผู้รับจ้างของเรา (ซึ่งตกลงแล้วว่าจะเก็บรักษาข้อมูลเหล่านี้อย่างปลอดภัยและเป็นความลับ) เท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านี่ได้ ท่านสามารถทำการจะยกเลิกการรับอีเมลล์และจดหมายข่าวทุกฉบับจากเว็บไซค์ของเราได้ในอนาคตนโยบายที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมจดจำข้อมูล (คุกกี้)


  เพื่อให้บริการได้อย่างรวดเร็วและดียิ่งขึ้น Allthaicoupons.com จึงนำเทคโนโลยี “คุกกี้” มาใช้กับเว็บไซด์ของเรา คุกกี้ คือหน่วยพื้นฐานข้อมูล ซึ่งปกติจะถูกเก็บไว้บนฮาร์ดไดร์ฟคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งาน โดยช่วยให้เว็บไซด์สามารถ “ปรับเปลี่ยน” ตนเองให้เหมาะกับผู้ใช้แต่ละคนได้โดยการจดจำข้อมูลเกี่ยวกับการมาเยี่ยมชมเว็บไซด์ของผู้ใช้เอาไว้ คุกกี้สามารถเก็บข้อมูลได้หลากหลายประเภท เช่นรหัสตัวเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ (IP Address) เนวิเกชั่นแนลดาต้า (Navigational Data) ข้อมูลของเซิร์ฟเวอร์เวลาโอนถ่ายข้อมูล การตั้งค่าของผู้ใช้ รวมถึงที่อยู่อีเมลล์และรหัสผ่านที่จำเป็นสำหรับการเข้าสู่เว็บไซด์ ทั้งนี้หมวด “ช่วยเหลือ” ของแถบข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต เบราเซอร์จะมีข้อมูลบอกให้ท่านทราบถึงวิธีป้องกันไม่ให้เบราเซอร์ของท่านยอมรับคุกกี้ใหม่ๆ หรือวิธีการตั้งค่าให้เบราเซอร์ของท่านปฏิเสธคุกกี้ในเวลาเดียวกัน หากท่านปิดการทำงานของคุกกี้ ท่านอาจจะไม่สามารถเข้าถึงการทำงานหรือส่วนที่สำคัญของเว็บไซด์ได้ ส่งผลให้ท่านใช้งานเว็บไซด์ได้อย่างจำกัด คุกกี้ที่เราใช้มีความเชื่อมโยงกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานเว็บไซด์ของ Allthaicoupons.comลิงค์ไปยังเว็บไซด์อื่น


  ในกรณีที่ Allthaicoupons.com มีลิงก์ไปยังเว็บไซด์อื่น Allthaicoupons.com จะไม่รับผิดชอบต่อนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและเนื้อหาของเว็บไซด์เหล่านั้น ทั้งนี้หากท่านได้เข้าไปยังเว็บไซด์เหล่านั้น เราขอให้ท่านปฏิบัติตามข้อควรปฏิบัติพื้นฐานของการใช้อินเทอร์เน็ต ดังต่อไปนี้ ไม่ควรให้นโยบายส่วนบุคคลของท่านแก่เว็บไซด์ที่ไม่มีการเขียนนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและนโยบายการป้องกันข้อมูลของท่านข้อตกลงของท่าน


  เมื่อท่านตัดสินใจที่จะเข้าใช้หรือสมัครเป็นสมาชิกกับ Allthaicoupons.com ท่านอนุญาตให้เราใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน ตามข้อตกลงที่ระบุไว้ในนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของเราอย่างไรก็ตามทางเราสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มข้อกำหนดและเงื่อนไขของนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวได้ ทั้งนี้เมื่อมีการแก้ไขข้อมูลดังกล่าวจะมีการแจ้งบนเว็บไซค์เพื่อให้ท่านทราบ ซึ่งหากท่านไม่ตกลงกับนโยบายที่ได้ทำการแก้ไขใหม่ ท่านสามารถออกจากระบบหรือยกเลิกการเป็นสมาชิกกับเราได้ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับข้อความ ความเป็นส่วนตัว


  หากคุณมีข้อสงสัย คำถาม ข้อข้องใจ หรือความคิดเห็นใดๆ เกี่ยวกับนโยบาย ความเป็นส่วนตัวของเรา คุณสามารถติดต่อเราได้