TH     |     EN 
ถ้ายังหาที่ที่ถูกใจไม่ได้ มีให้เลือกอีกมากที่นี่ค่ะ
Booking ของคุณ = 1 อาหารมื้อเช้าของน้อง

Allthaicoupons ชวนคุณเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือน้องๆ ผู้ยากไร้ ในโครงการ “ปันรักให้น้อง อิ่มท้องทุกเช้ากับ Allthaicoupons” เพียงแค่คุณจองโรงแรมกับ Agoda บน Allthaicoupons


Booking ของคุณ = 1 อาหารมื้อเช้าของน้อง


เที่ยวแบบสุขใจได้บุญกับโรงแรมกว่า 10,000 โรงแรมในราคาที่ดีที่สุดกับ Agoda ให้คุณได้ร่วมทำบุญโดย Allthaicoupons.com จะบริจาคอาหารมื้อเช้า 1 มื้อเพื่อน้อง โครงการนี้จัดโดยมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก ยากจน ซี.ซี.เอฟ.ฯ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


ข้อมูลเพิ่มเติม


 • 1.ราคาห้องพักที่คุณทำการจอง (Booking) ผ่าน Agoda ที่เกิดขึ้นบน Allthaicoupons นั้น เป็นราคาปกติที่เท่ากับการจองปกติผ่าน Agoda
 • 2. Allthaicoupons จะบริจาคอาหารมื้อเช้าให้น้องผู้ยากไร้ 1 มื้อ ต่อ 1 การจอง (Booking) กับ Agoda ที่เกิดขึ้นผ่าน Agoda Search Box บน Allthaicoupons เท่านั้น
 • 3. การจอง (Booking) นั้นๆต้องเป็นการจองที่ทำรายการเสร็จสมบูรณ์ (ชำระเงินแล้ว) และต้องเป็นการจองที่มีการใช้จริงเท่านั้น (ไม่ได้มีการ Cancel Booking ภายหลัง)
 • 4. เงินบริจาคจะรวบรวมเพื่อมอบแก่มูลนิธิภายในระยะเวลา 3 เดือนหลังจากทำการเข้าพักเรียบร้อยแล้ว

 • ปัจจุบันมีน้องผู้ยากไร้เป็นหมื่นคนที่ขาดแคลนอาหารเช้า ทั้งที่อาหารเช้าเป็นมื้อที่สำคัญ และส่งเสริมให้น้องได้เรียนรู้อย่างเต็มที่ Allthaicoupons ร่วมกับลูกค้าทุกท่าน เราหวังว่าจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งปันรักให้กับน้องๆ และเป็นกำลังใจให้กับน้องๆเหล่านี้


  “นทีและน้องชายเป็นหนึ่งในเด็กจำนวนมากที่ต้องขาดอาหารมื้อสำคัญที่สุดนี้เป็นประจำ ทำให้พวกเขามักไม่มีเรี่ยวแรงสำหรับการเรียน บ่อยครั้งที่พวกเขาต้องขออนุญาตออกนอกห้องเรียนเพื่อไปดื่มน้ำบรรเทาความหิว”


  Allthaicoupons.com จะมอบเงินสำหรับอาหารเช้าแก่มูลนิธิ CCF ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเป็นผู้จัดโครงการและดูแลโครงการนี้ เพื่อความโปร่งใสและเข้าสู่น้องๆผู้ยากไร้ได้มากที่สุด


  คุณสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมของโครงการอาหารเช้าเพื่อน้องของมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก ยากจน ซี.ซี.เอฟ.ฯ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ที่

  http://www.ccfthai.or.th/site/ccfthai/ActivityDetail.php?id=MTIw